Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre

Fafo-rapport 2016:22

Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet en rapport om enkelte særordninger for eldre i arbeidslivet, og om aldersgrenser etter arbeidsmiljøloven.

Denne rapporten er bestilt som et ledd i arbeidet til et partssammensatt utvalg nedsatt av departementet. Utvalget skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, og skal levere sin rapport 1. desember.  

Les mer om rapporten på Fafos nettside

Les rapporten her (PDF)