Historisk arkiv

Anniken Hauglie mottok rapport om aldersgrenser og tilpasninger i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Et partssammensatt utvalg har vurdert tilpasninger i arbeidslivet for eventuelt å kunne heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Utvalget leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 1. desember. 

– Jeg er glad for at utvalget er samstemt i målsettingen om at flere eldre må fortsette lenger i arbeid, og at man bør vurdere ulike virkemidler for å få til dette, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Hva som best fremmer denne målsettingen, er det imidlertid ulike syn på i utvalget. 

Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om hvordan rapporten skal følges opp. 

Rapporten "Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger" kan du lese her

Nett-tv Seniorar i arbeidslivet: Utval leverer rapport til Anniken Hauglie

Se sendingen her

Se sendingen her