Høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra en arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som skal kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2018