Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2014