Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2014