Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Lovforslagene gjelder tidspunkt for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge og mulighet for dispensasjon fra kravene i opplæringsloven i ekstraordinære tilfeller.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.09.2016