Høring - regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner

Denne høringen gjelder forslag til regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen for statlige virksomheter/regnskapsførende ordninger.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.12.2017