Høring på endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2017

Vår ref.: 17/184

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 20. mars 2017

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser. 

Med hilsen  

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Nils Øyvind Bergset                                                                                                       seniorrådgiver

 • CHEESE CO AS
 • COOP Norge SA
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • Konkurransetilsynet
 • Lillehammer Ysteri
 • Mondelez Norge AS
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Normilk
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Q-meieriene AS
 • Rørosmeieriet AS
 • Synnøve Finden Meierier
 • TINE SA

Til toppen