Høring på endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2017