Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. mars 2017 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd og § 13.

Se forskriften på lovdata.no