Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forslag til endringer i folkehøyskoleloven utfasing av tilskudd til kortkurs

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i folkehøyskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til mindre lovendringer som følge av at tilskuddet til folkehøyskolenes kortkurs skal fases ut fra 1. januar 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.01.2020

Vår ref.: 19/5873

Høring om endringer i folkehøyskoleloven – utfasing av tilskudd til kortkurs

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i folkehøyskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder forslag til mindre lovendringer som følge av at tilskuddet til folkehøyskolenes kortkurs skal fases ut fra 1. januar 2021.  

To skoler skal fortsatt kunne arrangere kortkurs med statstilskudd i henhold til en dispensasjon gitt etter tidligere folkehøyskolelov. Andre folkehøyskoler som ønsker å arrangere kortkurs, må gjøre dette på egen regning og uten statstilskudd.

Korresponderende endringer i forskrift til folkehøyskoleloven og i eksisterende tilskuddsmodell for folkehøyskolene vil bli gjenstand for egen høring på et senere tidspunkt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2679826.

Også andre enn de som står på høringslisten, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 22. januar 2020.  

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.
Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                              Kristin Ryan
                                                                                            avdelingsdirektør

 • Departementene
 • Barneombudet
 • Bufdir
 • Datatilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæring – FUG
 • Forskingsrådet
 • Fylkesmennene
 • Kompetanse Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statped
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 •  
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 •  
 • Abelia
 • Adferdssenteret
 • Akademikerne
 • Antirasistisk Senter
 • Barnevakten
 • Blindeforbundet
 • Blå Kors
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldrenettverk Mot Mobbing
 • Foreningen Mobbing i Skolen
 • Forskerforbundet
 • FRI – Foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Hørselshemmedes barns organisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
 • Informasjonskontor for folkehøgskolen
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og
 • ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Lykkelige barn
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Læringsmiljøsenteret UiS
 • Mental Helse Ungdom
 • MOT
 • NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Nordisk institutt for studium av innovasjon,
 • forsking og utdanning
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Leirskoleforening
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Odin-Stiftelsen
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Sex og Politikk
 • Skeiv Ungdom
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinerskolenes foreldreforbund
 • Stiftelsen Barnas rettigheter
 • Stopp Mobbingen
 • Unge funksjonshemmede
 • Uni Research Helse
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS
 •  
 • Alle folkehøgskoler:
 • Agder folkehøgskole
 • Alta folkehøgskole
 • Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker AS
 • Bjerkely folkehøyskole
 • Buskerud folkehøgskole
 • Bømlo folkehøgskole
 • Eigarlaget for Fjordane folkehøgskule
 • Elverum folkehøgskule
 • Evje folkehøgskole AS
 • Fana folkehøgskule
 • Folkehøgskolen 69 Grader Nord
 • Folkehøgskolen Sørlandet
 • Follo folkehøgskole
 • Frelsesarmeens Resurssenter Jeløy
 • Hadeland folkehøgskole Sa
 • Hallingdal folkehøgskule
 • Hardanger folkehøgskule
 • Haugetun folkehøyskole
 • Hedmarktoppen folkehøyskole
 • Helgeland folkehøyskole
 • Holtekilen folkehøskole
 • Hurdal Verk folkehøgskole AS
 • Høgtun folkehøyskole Sa
 • Idrettskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF
 • Jæren folkehøgskule
 • Kristiansand folkehøyskole AS
 • Lofoten folkehøgskole
 • Lundheim folkehøgskole
 • Manger folkehøgskule
 • Molde folkehøgskole
 • Musikkfolkehøgskolen Viken
 • Namdals folkehøgskole
 • Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi og Nansen Dialog Norsk Fredssenter
 • Nordfjord folkehøgskule Sa
 • Nordhordland folkehøgskole
 • Nordmøre folkehøgskule
 • Pasvik folkehøgskole
 • Peder Morset Stiftelse
 • Ringebu folkehøgskule
 • Ringerike folkehøgskole
 • Romerike folkehøgskole
 • Rødde folkehøgskole AS
 • Rønningen folkehøgskole
 • Seljord folkehøgskule
 • Skap Kreativ folkehøyskole AS
 • Skiringssal folkehøyskole
 • Skjeberg folkehøyskole
 • Skogn folkehøgskole
 • Stavern folkehøyskole
 • Stiftelsen Bakketun folkehøgskole
 • Stiftelsen Danvik
 • Stiftelsen Fredly folkehøgskole
 • Stiftelsen Grenland folkehøgskole
 • Stiftelsen Harstad folkehøgskole
 • Stiftelsen Karmøy folkehøgskule
 • Stiftelsen Kfuk-Kfum Folkehøgskolen Nord-Norge
 • Stiftelsen Nestor Seniorutvikling
 • Stiftelsen Nordnorsk pensjonistskole
 • Stiftelsen Risøy folkehøyskole
 • Stiftelsen Sagaveoll folkehøgskole
 • Stiftelsen Setesdal folkehøgskule
 • Stiftelsen Solbakken folkehøgskole
 • Stiftelsen Sunnmøre folkehøgskule
 • Stiftinga Møre og folkehøgskule
 • Stiftinga Sogndal folkehøgskule
 • Stiftinga Voss folkehøgskule
 • Sund folkehøgskole
 • Sunnfjord folkehøgskule
 • Svalbard folkehøgskole
 • Toneheim folkehøgskole
 • Torshus folkehøgskule
 • Toten folkehøgskole
 • Trøndertun folkehøgskole
 • Valdres folkehøgskole
 • Vefsn folkehøgskole
 • Ål folkehøgskole og Kurssenter for Døve
 • Ålesund folkehøgskole

 

 

 

 

 

Til toppen