Høring om endringer i skattelovforskriften – skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2013