Informasjonsskriv om innføring av gratis frukt og grønt

Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Regjeringen foreslår derfor i St.prp. nr. 69 (2006-2007) å bevilge 87 millioner kroner til gratis frukt og grønnsaker for elever på skoler med ungdomstrinn (8.-10. klasse) f.o.m. høsten 2007.

Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir
grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Regjeringen foreslår derfor i St.prp. nr. 69 (2006-2007) å bevilge 87 millioner kroner til gratis frukt og grønnsaker for elever på skoler med ungdomstrinn (8.-10. klasse) f.o.m. høsten 2007.

Last ned informasjonsskrivet her