Justisdepartementets voldsmåling 2008

Voldsmålingen ”En uke med vold i nære relasjoner” gir et øyeblikksbilde av hvor mange henvendelser om vold i nære relasjoner hjelpeapparatet får i løpet av en tilfeldig valgt uke.

Voldsmålingen ”En uke med vold i nære relasjoner” gir et øyeblikksbilde av hvor mange henvendelser om vold i nære relasjoner hjelpeapparatet får i løpet av en tilfeldig valgt uke.

Dobling i henvendelser om barn. I alt ble det registrert 1357 henvendelser i løpet av målingsuken. 274 barn under 18 år ble registrert med egne saker. 20 prosent av henvendelsene gjelder barn. Det er dobbelt så mange som ved voldsmålingen i 2005.  I tillegg til barn registrert med egne saker, bor 1382 barn i hjem der en voksen er utsatt for vold eller andre former for fysiske og/eller psykiske overgrep.