Kvalitetssikring av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics utarbeidet kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics utarbeidet kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge.

Les rapporten (pdf)

Vedlegg 1: Gjennomføring av oppdraget (pdf)
Vedlegg 2: Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalyser (pdf)
Vedlegg 3: Usikkerhetsanalyse (pdf)
Vedlegg 4: Samfunnsøkonomisk analyse (pdf)