Rapporter og planer

KVU Hovedbanen Nord

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptutvalgutredning (KVU) om Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll.

Les KVU-en her

Les Samferdselsdepartementets nyhetsartikkel fra 12. april om KVU-en.