Høring – Forslag til landsverneplan for justissektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2010