M-4/2001 - Om lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Orientering om oppfølging av lovendringer