Meld. St. 11 (2009 – 2010)

Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no