Meld. St. 13 (2012–2013)

Ta heile Noreg i bruk

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet 1. mars 2013 om Ta heile Noreg i bruk – Distrikts- og regionalpolitikken blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet