Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no