Meld. St. 4 (2013–2014)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012–2013

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012–2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no