Meld. St. 5 (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no