Prop. 206 L (2012–2013)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget