Meld. St. 10 (2018–2019)

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Til innhaldsliste

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 7. desember 2018 om Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig – Den statlege frivilligheitspolitikken blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet