Meld. St. 14 (2015–2016)

Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 18. desember 2015 om Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside