Meld. St. 15 (2015–2016)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no