Meld. St. 15 (2020–2021)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020

Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019-2020. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble avsluttet i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 12 (2019-2020) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018–2019.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no