Meld. St. 17 (2015–2016)

Trygghet og omsorg— Fosterhjem til barns beste

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4. mars 2016 om Trygghet og omsorg – Fosterhjem til barns beste blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside