Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 5. april 2016 om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside