Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Til innholdsfortegnelse

2 Historiske tabeller

Tabell 2.1 Avkastning av SPU i 2015, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2015, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

2015

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

1998–2015

SPU inkl. eiendom

Faktisk portefølje

15,54

21,55

13,57

7,80

6,96

Norsk inflasjon1

2,12

2,09

1,65

1,96

2,00

Forvaltningskostnader

0,06

0,06

0,06

0,09

0,09

Avkastning justert for kostnader og inflasjon

13,09

19,01

11,66

5,64

4,78

SPU ekskl. eiendom

Faktisk portefølje

15,30

21,46

13,52

7,78

6,95

Referanseindeks

14,80

21,22

13,38

7,72

6,69

Meravkastning (prosentenheter)

0,51

0,24

0,15

0,06

0,27

Aksjeporteføljen

Faktisk portefølje

16,77

25,63

15,22

8,02

6,83

Referanseindeks

15,84

25,18

15,00

7,80

6,36

Meravkastning (prosentenheter)

0,94

0,45

0,23

0,23

0,48

Obligasjonsporteføljen

Faktisk portefølje

12,83

14,58

10,33

6,56

6,18

Referanseindeks

13,10

14,83

10,42

6,51

6,05

Meravkastning (prosentenheter)

-0,27

-0,25

-0,09

0,04

0,14

Eiendomsporteføljen

Faktisk portefølje2

23,71

23,91

14,19

1 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.

2 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Fem års avkastning er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

År

Fondets valutakurv

NOK

USD

EUR

GBP

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

1997

9,07

1,75

10,83

2,62

-4,01

2,29

11,87

1,53

-0,16

1,89

1998

9,26

0,92

19,75

2,25

15,87

1,56

7,63

1,10

14,59

1,57

1999

12,44

1,28

13,84

2,30

7,92

2,21

26,43

1,08

11,40

1,26

2000

2,49

2,02

6,53

3,13

-2,91

3,36

3,66

2,14

4,75

0,83

2001

-2,47

1,17

-5,34

3,03

-6,93

2,85

-1,87

2,36

-4,48

1,24

2002

-4,74

1,91

-19,09

1,29

4,76

1,58

-11,11

2,18

-5,30

1,22

2003

12,59

1,57

19,96

2,45

24,92

2,28

3,92

2,13

12,34

1,34

2004

8,94

2,37

3,93

0,44

14,16

2,66

5,94

2,09

6,45

1,32

2005

11,09

2,33

14,28

1,59

2,22

3,39

17,80

2,17

14,32

2,09

2006

7,92

2,13

5,89

2,26

15,16

3,23

3,01

2,24

1,01

2,30

2007

4,26

3,12

-3,90

0,76

10,20

2,83

-0,61

2,07

8,35

2,38

2008

-23,31

1,42

-6,66

3,79

-27,62

3,86

-23,87

3,27

0,21

3,55

2009

25,62

1,82

7,88

2,11

30,77

-0,37

26,69

0,33

16,42

2,24

2010

9,62

1,98

9,49

2,47

8,82

1,68

16,38

1,63

12,24

3,23

2011

-2,54

2,84

-1,39

1,24

-3,96

3,12

-0,75

2,68

-3,25

4,47

2012

13,42

1,98

6,70

0,77

14,42

2,09

12,66

2,51

9,39

2,78

2013

15,95

1,41

25,11

2,13

14,77

1,48

9,81

1,32

12,63

2,60

2014

7,58

0,91

24,23

2,01

0,52

1,59

14,47

0,50

6,78

1,52

2015

2,74

0,86

15,54

2,12

-2,13

0,13

9,02

0,00

3,54

0,00

1998–2015

5,64

1,78

6,96

2,00

5,88

2,19

5,91

1,76

6,53

1,99

1997–2015

5,81

1,78

7,16

2,04

5,34

2,19

6,21

1,75

6,17

1,99

1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.

Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside