Midlertidig forskrift om endring i forskrift om lønnsplikt under permittering og forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Midlertidig forskrift om endring i forskrift om lønnsplikt under permittering og forskrift om dagpenger under arbeidsløshet i forbindelse med covid-19-pandemien.

Se forskriften på lovdata.no