Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1994: 20

Personskadeerstatning

Til innholdsfortegnelse

Til Justisdepartementet

Utvalget fremlegger med dette sin annen innstilling om reformspørsmål i regelverket omkring utmålingen av erstatningen for personskader, særlig skadeserstatningslovens §§ 3-1, 3-2, 3-2a og 3-4. Utvalgets første innstilling av 20. oktober 1990 ligger til grunn for forskrift av 21. desember 1990 om standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Utvalget foretar også en vurdering av denne forskriften.

Etter Utvalgets mandat skal det ikke fremlegges forslag til reviderte lovtekster. Innstillingen skal danne grunnlag for en eventuell høring om behovet for reformer i gjeldende rett, og hva de eventuelt skal gå ut på. Utvalget har derfor sett det som sin viktigste oppgave å få frem enkeltproblemene og legge grunnen for en debatt om dem. Det er meningsforskjell innen Utvalget om en del spørsmål.

Utvalgets arbeid ble i 1993 stillet noe i bero, da man fant det riktig å avvente tre høyesterettsdommer om utmålingsspørsmålene, og som ble avsagt 22. desember 1993. Dommene er innarbeidet og vurdert i innstillingen.

Oslo, 20. oktober 1994

Peter Lødrup

Knut Riisa

Lars Olav Skårberg

Reidar Vigen

Elisabeth Stenwig

Ingrid Smedsrud

Til toppen
Til dokumentets forside