NOU 1995: 18

Ny lovgivning om opplæring— «... og for øvrig kan man gjøre som man vil»

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ved kgl.res. 10.11. 1993 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg med mandat å skulle gjennomgå opplæringssektorens styringsordning og til å foreslå et nytt og bedre opplæringslovverk.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling med forslag til ny opplæringslovgivning.

Oslo, 4. juli 1995

Eivind Smith

Kari Berg

Anders Folkestad

Eva Hildrum

Christine Hjortland

Harald Hove

Hanna Marit Jahr

Lars Loe

Sr. Marie-Kristin Riosianu

Halvdan Skard

Kristin Solberg

Johan Sverdrup

Rune Sørensen

Per Wøien

Knut Aagesen

Kjell T. Dahl

Geir Helgeland

Bjørn Tore Kjellemo

Pål Stephensen

Til dokumentets forside