NOU 1995: 18

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ny lovgivning om opplæring

Ny lovgivning om opplæring — «... og for øvrig kan man gjøre som man vil»

Les dokumentet