Ot.prp. nr. 36 (1996-97)

Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget