St.meld. nr. 48 (1996-97)

Om lærarutdanning

St meld nr 48

(1996-97)

Om lærarutdanning

Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 2. mai 1997, godkjend i statsråd same dagen.Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 2 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen 

Følg meldingen videre på www.stortinget.no