Forsiden

NOU 1997: 14

Spillet om pengene— Om opprettelse av et lotteritilsyn

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og Politidepartementet

Arbeidsgruppen med mandat til å vurdere opprettelse av en sentral lotteriforvaltning og skissere ulike løsninger for behandling av klager knyttet til lotteriavgjørelser, fremlegger med dette sin innstilling.

I innsillingen foreslås det opprettet et lotteritilsyn med tilsyns- og kontrollansvar for all spille- og lotterivirksomhet i Norge. Det foreslås at lotteritilsynet finansieres gjennom gebyr som pålegges aktørene i dette markedet.

Innstillingen er enstemming på alle punkter unntatt ett, idet medlemmet Arnt Hermansen går inn for at Statskontrollen ved Norsk Tipping AS ikke integreres i lotteritilsynet.

Oslo, den 12. februar 1997

Per-Arne Skogstad

Anne M. Brodtkorb

Steinar Talgø

Kjell Knudsen

Grete Øwre

Martin Holtung

Lars Haavik

Arnt H. Hermansen

Terje Dyrstad

Petter Mandt

Claus Henning Thorsen

Til dokumentets forside