NOU 1997: 9

Om revisjon og revisorer

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Revisorutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. januar 1994 for å vurdere revisjonslovgivningen.

Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 16. januar 1997

Knut Løken

Aase Marit Fjellanger

Margot Kvalvik Fon

Per Hanstad

Bjørgunn Havstein

Karl Tore Hareide

Inger Helene Iversen

Arne Kinserdal

Ole Kirkvaag

Roy Kristensen

Vetle Hylland Olsnes

Bjørg Selås

Trygve Sørlie

Til dokumentets forside