Forsiden

NOU 1998: 19

Fleksibel pensjonering

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 9. oktober 1997 et utvalg som skulle vurdere førtidspensjoneringsspørsmål. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 27. november 1998

Øystein Olsen

leder

Dag Vidar Bautz

Per Knudsen

Arnulf Leirpoll

Trine Magnus

Olav Magnussen

Vibeke Nyvold

Aase Rokvam

Sigrid Russwurm

Knut Røed

Inger Turid Tonstad

Yngvar Åsholt

Einar Skancke (sekretariatsleder)

Espen Aasen

Tomas Berg

Hege Gudrun Eliassen

Hans Otto Hauger

Hilde Anette Neby

Anita M Sivertsen

Til dokumentets forside