NOU 1999: 32

Utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Til innholdsfortegnelse

Til Finans- og tolldepartementet

Ved kongelig resolusjon av 5. mars 1999 nedsatte Regjeringen utvalget for å utarbeide et begrunnet utkast til en lov om innskuddspensjonsordninger i arbeidsforhold med rett til inntektsfradrag etter skatteloven. Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.

Utvalget legger med dette fram sin utredning med utkast til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Utredningen er utarbeidet under betydelig tidspress, og trykket versjon kan komme til å inneholde enkelte tekniske endringer i forhold til foreløpig versjon. Utvalgets utkast er i all hovedsak enstemmig, men for et begrenset antall spørsmål foreligger det særmerknader fra varierende mindretall.

Oslo, 26. oktober 1999

Erling Selvig

Erik Garaas

Jan K. Kristensen

Hilde Olsen

Trond R. Reinertsen

Aase Rokvam

Vibeke Skou

Jo Aabakken

Per Øystein Eikrem

Åshild Rake Ellingsen

Carl E. Gjersem

Frode Hammer

Kari Sjørholt

Aud Veierud

Til dokumentets forside