NOU 2003: 9

Skatteutvalget— Forslag til endringer i skattesystemet

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et utvalg for å foreta en bred vurdering av skatte- og avgiftssystemet og de bakenforliggende prinsippene. Skatteutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 6. februar 2003

Arne Skauge leder

Marianne Andreassen

Kåre Petter Hagen

Marianne Iversen

Hans Henrik Scheel

Peter Birch Sørensen

Jan Syversen

Finn Berg Jacobsen

Karen Helene Midelfart

Camilla Ongre

Mette I. Wikborg

Ulf Pedersen Bjørn Berre Siren Solhaug Odd Anders Bøyum Michael Riis Jacobsen Henriette Strandskogen Hjort Vebjørn Wiken

Til dokumentets forside