NOU 2003: 9

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatteutvalget

Skatteutvalget — Forslag til endringer i skattesystemet

Les dokumentet