NOU 2004: 9

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Les dokumentet