NOU 2004: 9

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Fiskefartøyet «Utvik Seniors» forlis 17. februar 1978

Les dokumentet