NOU 2006: 14

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Gransking av Utlendingsdirektoratet

Gransking av Utlendingsdirektoratet

Les dokumentet