St.prp. nr. 3 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tilleggsbevilgninger til Utlendingsdirektoratet – oppfølging av tiltak i NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet

Tilleggsbevilgninger til Utlendingsdirektoratet – oppfølging av tiltak i NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget