NOU 2009: 11

Kredittavtaler — Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m.

Les dokumentet