NOU 2009: 15

Skjult informasjon – åpen kontroll— Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Kongen i statsråd oppnevnte 15. februar 2008 et utvalg for å «etterkontrollere lovgivningen om inngripende etterforskningsmetoder mv.». Utvalget har tolket mandatet slik at det er bedt om å evaluere lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 26. juni 2009

Nils Dalseide leder

John Christian Elden

Erling Johannes Husabø

Monica Hansen Nylund

Unni Irene Pedersen

Dag Wiese Schartum

Trond Eirik Schea

Ingjerd Schou

Maria Collett Sælør

Ingvild Bruce

Geir Sunde Haugland

Til dokumentets forside