NOU 2009: 15

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Skjult informasjon – åpen kontroll

Skjult informasjon – åpen kontroll — Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Les dokumentet

Følg saken Nye politimetoder