Høyring - NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll

Høyring om Metodekontrollutvalets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.05.2010

Følg saka Nye politimetoder