NOU 2011: 19

Ny våpenlov— Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Utvalget for gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 2010. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 5. desember 2011

Ingrid Røstad Fløtten

Leder

Lucien Dedichen

Øivind Fredlund

Astrid Nilsen

Vidar Nilsen

Steinar Talgø

Randulf W. Tønnessen

Solveig Karin Bø Vatnar

Morten M. Thomsen

Sekretær

Til dokumentets forside