NOU 2011: 19

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ny våpenlov

Ny våpenlov — Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Les dokumentet